So3 Đọc Là Gì – Gốc Axit Là Gì – TRẦN HƯNG ĐẠO

Bạn đang xem: So3 Đọc Là Gì – Gốc Axit Là Gì tại thpttranhungdao.edu.vn

Oxit là gì? Công thức của oxit. Phân loại oxit. Tính chất hóa học của oxit. Cách gọi tên các oxit. Đọc SO3 là gì?

Đang xem: So3 đang đọc là gì

Nhắc tới oxit có nhẽ người nào trong chúng ta cũng đã một vài lần nghe tới nhưng ít người biết tới vì oxit ko được sử dụng nhiều trong cuộc sống.

Vậy hôm nay qua bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sâu hơn về oxit, để biết nó là gì, có công thức cấu tạo như thế nào và có những tính chất gì nhé.

OXIDE LÀ GÌ?

oxit-la-gi?

Ôxít là tên của hợp chất gồm hai nguyên tố hóa học, trong đó có một nguyên tố là oxi.

Ví dụ: CO2, SO2, P2O5, SO3, Fe2O3, CuO, Cao, N2O5,….

Công thức chung của oxit là MxOy.

Vậy chúng ta cùng tìm hiểu nhé SO3 đọc gì? Minh họa cho nghiên cứu tiếp theo.

Đọc SO3 là gì?

SO3 là sự liên kết của hai nguyên tố hóa học gồm Lưu huỳnh (S) hóa trị II, IV, VI, … và nguyên tố Oxy (O) hóa trị II. SO3 sẽ được đọc là Sulfur trioxide. Tương tự như cách đọc tên SO3, chúng ta cũng sẽ có SO2 (lưu huỳnh đioxit).

Tên của so3 là ​​gì?

SO3-doc-la-gi

Cách đọc SO3 hay SO3 gọi là gì sẽ là nền tảng để bạn biết thêm về công thức oxit và các dạng oxit khác.

CÔNG THỨC XƯƠNG KHỚP

Dichloro-heptaoxide-Cl2O7

Công thức chung của oxit là MxOy.

Trong đó: gồm kí hiệu hoá học là O (Oxi) có hoá trị II kèm theo chỉ số y và kí hiệu hoá học của nguyên tố M có hoá trị n.

Theo quy tắc hoá trị, ta có: II xy = nx x.

PHÂN LOẠI XƯƠNG

Oxit được phân thành hai loại chính: oxit axit và oxit bazơ.

Oxit axit

Oxit axit thường là oxit của các phi kim loại, lúc cho oxit phản ứng với nước sẽ thu được axit tương ứng.

Ví dụ:

CO2: axit tương ứng là axit cacbonic; H2CO3P2O5: axit tương ứng là axit photphoric H3PO4

Một số tính chất của Oxit axit như sau:

Độ hòa tan: Hồ hết các oxit có tính axit lúc tan trong nước đều cho dung dịch có tính axit, trừ SiO2:

Na2O + H2SO4 → Na2SO4 + H2O

FeO + HCl → FeCl2 + H2O

CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

Phản ứng với oxit bazơ tan: Oxit axit phản ứng với oxit bazơ tan tạo thành muối:

SO3 + CaO -> CaSO4

P2O5 + 3Na2O -> 2Na3PO4

Phản ứng với bazơ tan: Tùy thuộc vào tỉ lệ số mol giữa oxit axit và bazơ, phản ứng sẽ cho nước + muối trung hòa, muối axit hoặc hỗn hợp 2 muối:

Gốc axit tương ứng có hóa trị II:

– Đối với kim loại trong bazơ có hóa trị I:

Tỉ lệ mol B: OA là 1:

NaOH + SO2 -> NaHSO3 (Phản ứng tạo muối axit)

Tỉ lệ mol B: OA là 2:

2KOH + SO3 -> K2SO3 + H2O (Phản ứng tạo muối trung hòa)

– Đối với kim loại trong bazơ có hóa trị II:

Tỉ lệ mol của OA: B là 1:

CO2 + Ca (OH) 2 -> CaCO3 (Phản ứng tạo muối trung hòa)

Tỉ lệ mol của OA: B là 2:

SiO2 + Ba (OH) 2 -> BaSiO3 (Phản ứng tạo muối axit)

Đối với axit có gốc axit hóa trị ba:

Đối với kim loại có hóa trị I:

Tỉ lệ mol B: OA là 6:

P2O5 + 6NaOH -> 2Na2HPO4 + H2O

Tỉ lệ mol B: OA là 4:

P2O5 + 4NaOH -> 2NaH2PO4 + H2O

Tỉ lệ mol B: OA là 2:

P2O5 + 2NaOH + H2O -> 2NaH2PO4

Oxit bazơ

Oxit bazơ thường là oxit của kim loại và tương ứng với một bazơ.

Ví dụ:

CaO: bazơ tương ứng là canxi hiđroxit Ca (OH) 2CuO: bazơ tương ứng là đồng hiđroxit Cu (OH) 2Fe2O3: bazơ tương ứng là Fe (OH) 3Na2O: bazơ tương ứng là NaOH

Một số tính chất của oxit bazơ như sau

Tác dụng với nước: Chỉ có oxit bazơ của kim loại kiềm và kiềm thổ mới phản ứng được với nước. Các oxit bazơ phản ứng với nước và do đó cũng tan trong nước là: Na2O, K2O, CaO, BaO, Li2O, Rb2O, Cs2O, SrO.

Công thức: R2On + nH2O -> 2R (OH) n (n là hóa trị của kim loại R).

Xem thêm: Hướng dẫn Học Tiếng Việt lớp 3, Soạn bài Vnen Tiếng Việt lớp 3

R (OH) n tan trong nước, dung dịch tạo thành thường được gọi là dung dịch bazơ hay dung dịch kiềm (dung dịch bazơ tan). Các dung dịch bazơ này thường làm giấy quỳ chuyển sang màu xanh lam và phenolphtalein từ ko màu sang màu hồng.

Phản ứng với axit: Hồ hết các oxit bazơ đều phản ứng với axit (Thường là HCl hoặc H2SO4) để tạo thành muối và nước.

Công thức: Oxit bazơ + Axit -> Muối + H2O

Phản ứng với oxit axit: Một số oxit bazơ phản ứng với oxit axit tạo thành muối. Thông thường nó là các oxit phản ứng với nước (tan trong nước).

Công thức: Oxit bazơ + Oxit axit —-> Muối

Ngoài ra, còn có oxit lưỡng tínhoxit trung tính

Oxit lưỡng tính: là oxit có thể phản ứng với axit hoặc bazơ để tạo thành muối và nước. Ví dụ: Al2O3, ZnOxit trung tính: là oxit ko phản ứng với nước tạo ra bazơ hoặc axit, nhưng oxit này ko phản ứng với bazơ hoặc axit tạo thành muối. Ví dụ: Cacbon monoxit, Nitơ monoxit, ..

TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXI HÓA

Tính chất của oxit axit: Gồm 3 chỗ nghỉ

Tác dụng với nước

Lúc oxit axit phản ứng với nước sẽ tạo thành axit tương ứng

Cách viết: oxit axit + H2O-> axit

Ví dụ: SO2 + H2O H2SO3

CO2 + H2O H2CO3

Phản ứng với bazơ

Chỉ có bazơ của kim loại kiềm và kiềm thổ mới phản ứng được với oxit axit. Cụ thể là 4 bazơ sau: NaOH, Ca (OH) 2, KOH, Ba (OH) 2.

Cách viết: oxit bazơ + bazơ -> muối + H2O

Ví dụ: CO2 + KOH -> K2CO3 + H2O

SO2 + Ba (OH) 2 -> BaSO3 + H2O

Phản ứng với oxit bazơ

Một số oxit bazơ phản ứng với oxit axit tạo thành muối

Thông thường đó là các oxit phản ứng với nước (Na2O, CaO, K2O, BaO).

Cách viết: oxit bazơ + oxit axit -> muối

———— (Na2O, CaO, K2O, BaO) —— (CO2, SO2)

Tính chất hóa học của oxit bazơ: Gồm 3 chỗ nghỉ

Tác dụng với nước

Chỉ có oxit bazơ của kim loại kiềm và kiềm thổ mới phản ứng được với nước. Cụ thể là 4 oxit sau: Na2O, CaO, K2O, BaO.

Cách viết: R2On + nH2O -> 2R (OH) n (n là hóa trị của kim loại R)

R (OH) n tan trong nước, dd thu được gọi là dd bazơ hay dd kiềm

Một số oxit bazơ phản ứng với nước tạo thành dd bazơ (còn gọi là dd kiềm).

Ví dụ: BaO + H2O -> Ba (OH) 2

Na2O + H2O -> NaOH

Phản ứng với axit

Hồ hết các oxit bazơ đều phản ứng với axit tạo thành muối và nước

Cách viết: oxit bazơ + Axit -> muối + H2O

Ví dụ: CaO + HCl -> CaCl2 + H2O

—- Canxi oxit — axit clohydric — muối canxi clorua

Fe2O3 + 3H2SO4 -> Fe2 (SO4) 3 + 3H2O

Sắt (III) oxit ——— axit sunfuric ————— sắt sunfat

Phản ứng với oxit axit

Chỉ một số oxit bazơ phản ứng với oxit axit tạo thành muối

Thông thường đó là các oxit phản ứng với nước (Na2O, CaO, K2O, BaO).

Cách viết: oxit bazơ + oxit axit -> muối

———— (Na2O, CaO, K2O, BaO) —— (CO2, SO2)

CÁCH ĐẶT TÊN OXY

Đối với kim loại, phi kim chỉ có một hóa trị

Cách gọi tên oxit như sau: tên oxit = tên nguyên tố + oxit

Ví dụ:

K2O: Ôxít kali

KHÔNG: Ôxít nitơ

CaO: Canxi oxit

Al2O3: Nhôm oxit

Na2O: Natri oxit

Đối với kim loại có nhiều hóa trị

Cách đặt tên như sau: tên oxit = tên kim loại (hóa trị) + oxit

Ví dụ:

FeO: sắt (II) oxit

Fe2O3: sắt (III) oxit

CuO: đồng (II) oxit

Đối với các phi kim loại có nhiều hóa trị

Cách đặt tên như sau:

Tên oxit = (tiền tố chỉ số nguyên tử phi kim) tên phi kim + (tiền tố chỉ số nguyên tử oxit) oxit

Cụ thể: tiền tố đơn âm là -1; tiền tố gửi đi là -2; tiền tố tetra là -4; tiền tố penta là -5, tiền tố thập lục phân là -6; tiền tố hepta là -7; tiền tố quãng tám là -8.

Ví dụ:

CO: oxit cacbon

SO2: lưu huỳnh đioxit

CO2: carbon dioxide

SO3: lưu huỳnh trioxit

P2O5: điphotphat pentaoxit

CÁCH GIẢI QUYẾT BÀI TẬP AXIT AXIT BẰNG CƠ SỞ

Dạng 1: Oxit có tính axit (CO2, SO2 …) phản ứng với dung dịch kiềm (KOH, NaOH …)

Phương trình:

CO2 + NaOH → NaHCO3 (a) CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O (b)

Các bước giải pháp như sau:

Bước 1: Xét tỉ lệ số mol của bazơ và oxit axit, giả sử T

Nếu T ≤ 1: Thành phầm thu được là muối axit thì chỉ xảy ra phản ứng (a). Nếu 1 Nếu T ≥ 2: Thành phầm thu được là muối trung hòa, chỉ có phản ứng (b).

Bước 2: Viết phương trình phản ứng và tính toán theo phương trình đó (nếu cả hai phản ứng xảy ra thì cần đặt ẩn và giải theo hệ phương trình)

Bước 3: Thực hiện phép tính theo yêu cầu của bài toán.

Dạng 2: Oxit có tính axit (CO2, SO2…) phản ứng với dung dịch kiềm thổ (Ca (OH) 2, Ba (OH) 2…)

Phương trình:

CO2 + Ca (OH) 2 → CaCO3 + H2O (a) 2CO2 + Ca (OH) 2 → Ca (HCO3) 2 (b)

Các bước giải pháp như sau:

Bước 1: Xem xét tỉ lệ

Nếu T ≤ 1: Thành phầm thu được là muối trung hòa (xảy ra phản ứng (a)). Nếu 1 Nếu T ≥ 2: Thành phầm thu được là một muối axit (xảy ra phản ứng (b)).

Nguồn: Trường THPT Trần Hưng Đạo

Bạn thấy bài viết So3 Đọc Là Gì – Gốc Axit Là Gì có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về So3 Đọc Là Gì – Gốc Axit Là Gì bên dưới để thpttranhungdao.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường THPT Trần Hưng Đạo

Phân mục: Hỏi đáp

Nguồn: thpttranhungdao.edu.vn