Các kí hiệu S,O, V, N trong tiếng Anh là gì?

Khi học tiếng Anh chúng ta thường bắt gặp nhiều ký tự được viết tắt, đó được xem là những thuật ngữ cơ bản. Các kí tự S,O,V, N cũng là các ký tự viết tắt. Vậy S,O,V, N trong tiếng Anh là gì? Để trả lời câu hỏi này, hãy cùng Bhiu.edu.vn tìm hiểu bài viết này nhé!

Các kí hiệu S,O,V, N trong tiếng Anh là gì?

Trong bài viết này, Bhiu sẽ giúp bạn tìm hiểu về các kí hiệu như S,O,V, N cùng một số kí tự khác nhé!

S là gì trong tiếng Anh?

S là viết tắt của Subject (có nghĩa là chủ ngữ): Là chủ thể trong câu. Chủ thể này có thể thực hiện hành động, hoặc bị tác động bởi hành động.

Ex: He is very kind.

(Anh ấy rất tốt – He chính là chủ ngữ).

V là gì trong tiếng Anh?

V là viết tắt của Verb (có nghĩa là động từ): Động từ trong câu có thể ở rất nhiều dạng như:

  • V_infinitive: Động từ nguyên thể hay động từ nguyên thể không chia.
  • V_ing: Động từ có “ing” ở cuối, dùng để chỉ hành động ở thì tiếp diễn.
  • V_ed: Động từ có “ed” ở cuối, dùng để chỉ hành động ở thì quá khứ.

Ex: study ( V_infinitive) – studying (V_ing) – studied (V_ed)

Xem thêm các bài viết liên quan:

  • P2 trong tiếng Anh là gì? Cách chinh phục động từ bất quy tắc hiệu quả
  • O trong tiếng Anh là gì? Những ký tự đặc biệt hay gặp
  • V trong tiếng Anh là gì? Giải thích các ký tự viết tắt
  • Câu chuyện tiếng Anh

O là gì trong tiếng Anh?

O là viết tắt của Object (có nghĩa là tân ngữ): Thường đứng sau động từ để làm rõ nghĩa của động từ đó.

Ex: She do her homework (Cô ấy làm bài tập về nhà) thì “her homework” là tân ngữ.

N là gì trong tiếng Anh?

N là viết tắt của Noun (có nghĩa là danh từ): Chỉ sự vật, hiện tượng, tên riêng, con người,…..

Ex: girl (cô gái) – danh từ dùng chỉ người

shark (cá mập) – danh từ dùng chỉ vật

Adv là viết tắt của Adverb (có nghĩa là trạng từ): Có nhiệm vụ làm rõ nghĩa cho câu về thời gian, địa điểm, nơi chốn, cách thức,…

Ex: carefully (một cách cẩn thận)

quickly (nhanh)

Adj là viết tắt của Adjective (có nghĩa là tính từ): Chỉ tính chất, màu sắc, tính cách,..…

Ex: big (to)

beautiful (đẹp)

To be là động từ to be, bao gồm: Is/am/are, was/were, been, be. “To be” là một loại động từ đặc biệt trong tiếng Anh.

Trên đây là bài viết cung cấp cho bạn câu trả lời cho S,O,V, N, trong tiếng Anh là gì mà Bhiu đã tổng hợp. Chúc các bạn sẽ củng cố được kiến thức nền tảng này và nhanh chóng nâng cao trình độ tiếng Anh của mình. Bạn hãy ghé thăm Học ngữ pháp tiếng Anh để có thêm kiến thức mỗi ngày .