Vị trí công tác là gì?

Mặc dù được đề cập tương đối nhiều trong thực tế nhưng không phải ai cũng hiểu được khái niệm Vị trí công tác là gì? Trong nội dung bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giải đáp vấn đề này.

Vị trí công tác là gì?

Vị trí công tác là những công việc, nhiệm vụ gắn với chức danh, chức vụ, cơ cấu trong các công ty, doanh nghiệp hiện nay, thông qua vị trí công tác có thể biết được chính xác bạn làm trong phòng ban nào, làm trong lĩnh vực nào và có nhiệm vụ chính cần thực hiện ra sao.

Đơn vị công tác là một cụm từ được sử dụng để nói tới nơi làm việc, đơn vị công tác đồng nghĩa với các cụm từ như đơn vị kinh tế, đơn vị sự nghiệp,…

Vai trò của vị trí công tác

Chúng ta đã hiểu được Vị trí công tác là gì? theo đó vị trí công tác có vai trò như sau:

– Vị trí công tác có vai trò quan trọng bởi nó chính là một căn cứ để đưa ra mức lương, nâng ngạch, điều động công chức và dùng để tuyển dụng nhân sự.

– Không chỉ có vậy, vị trí công tác còn dùng để làm cơ sở xác định về số lượng lao động cần thiết và tiến hành cơ cấu viên chức. Điều này nhằm thực hiện tốt nhất việc sử dụng, quản lý và tuyển dụng nhân sự đối với các đơn vị sự nghiệp công lập hiện nay.

Đơn vị công tác gồm những gì?

Vị trí công tác là gì? đã được giải đáp ở nội dung trên, mỗi đơn vị công tác đều bao gồm đầy đủ các yếu tố cấu thành nên tổ chức bao gồm nguồn nhân lực và vật lực.

Trong đó nhân lực được tổ chức theo các hình thức khác nhau theo cấp bậc từ trên xuống dưới, có quản lý, có người chỉ đạo và có nhân viên. Vật lực bao gồm cơ sở vật chật, nguồn tài chính để thực hiện hoạt động nghề nghiệp và duy trì sự tồn tại, phát triển của đơn vị công tác.

Đơn vị công tác là nơi cá nhân làm việc, người lao động có quyền được lựa chọn đơn vị công tác theo ý mình, tuy nhiên, đối với cán bộ, công chức, viên chức thì điều đó không hề đơn giản mà phải thực hiện theo quy định của pháp luật.

Đối với công chức chuyển đổi nơi công tác thì chỉ được thực hiện khi: Theo yêu cầu nhiệm vụ cụ thể; Chuyển đổi vị trí công tác theo quy định của pháp luật; Theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng công chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Vị trí việc làm là gì?

Vị trí việc làm là công việc gắn với chức danh, chức vụ, cơ cấu và ngạch công chức để xác định biên chế và bố trí công chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. (Luật cán bộ công chức)

Vị trí việc làm với viên chức là công việc hoặc nhiệm vụ gắn với chức danh nghề nghiệp hoặc chức vụ quản lý tương ứng. (Theo khoản 1 Điều 7 Luật Viên chức năm 2010).

Đây cũng là căn cứ để xác định số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Cách xác định vị trí việc làm

– Nguyên tắc: Việc xác định vị trí việc làm và số lượng người làm việc phải bảo đảm tính khoa học, khách quan, công khai, minh bạch, hiệu quả và nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, người lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Bảo đảm một người làm việc phải được giao đủ khối lượng công việc để thực hiện theo thời gian lao động quy định. Những vị trí việc làm không có đủ khối lượng công việc để thực hiện theo thời gian quy định của một người làm việc thì phải bố trí kiêm nhiệm.

– Căn cứ xác định: Tính chất, đặc điểm, yêu cầu công việc; Mức độ phức tạp, quy mô công việc; Mức độ hiện đại hóa công sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin…

Vị trí việc làm được xác định dựa trên 5 căn cứ sau:

– Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và công việc thực tế của đơn vị sự nghiệp công lập;

– Tính chất, đặc điểm, nhu cầu công việc của đơn vị sự nghiệp công lập;

– Mức độ phức tạp, quy mô công việc; phạm vi, đối tượng phục vụ; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của luật chuyên ngành;

– Mức độ hiện đại hóa công sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin;

– Thực trạng bố trí, sử dụng viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập.

Phân loại vị trí việc làm đối với công chức

Ngoài Vị trí công tác là gì? thì phân loại vị trí việc làm cũng là một nội dung rất được quan tâm.

Vị trí việc làm công chức được phân loại theo Điều 5 Nghị định 62/2020/NĐ-CP như sau:

Phân loại theo khối lượng công việc

– Vị trí việc làm do một người đảm nhiệm;

– Vị trí việc làm do nhiều người đảm nhiệm;

– Vị trí việc làm kiêm nhiệm.

Phân loại theo tính chất, nội dung công việc

– Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý;

– Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành;

– Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên môn dùng chung (tài chính, kế hoạch và đầu tư, thanh tra, pháp chế, hợp tác quốc tế, tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, văn phòng và một số vị trí việc làm đặc thù khác);

– Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ.

Phân loại vị trí việc làm viên chức

Tương tự với vị trí việc làm của công chức, vị trí việc làm viên chức được phân loại như sau:

Phân loại theo khối lượng công việc

– Vị trí việc làm do một người đảm nhận.

– Vị trí việc làm do nhiều người đảm nhận.

– Vị trí việc làm kiêm nhiệm.

Phân loại theo tính chất, nội dung công việc

– Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý.

– Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành.

– Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung (hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, tổ chức cán bộ, kế hoạch tài chính và các vị trí việc làm không giữ chức danh nghề nghiệp chuyên ngành của đơn vị sự nghiệp công lập).

– Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ.