Đất đai (Land) là gì? Đặc điểm

Đất đai

Khái niệm

Đất đai tiếng Anh là Land.

Đất đai là bất động sản hoặc tài sản, trừ các tòa nhà và thiết bị, được chỉ định bởi các ranh giới không gian cố định. Quyền sở hữu đất đai có thể cung cấp cho chủ sở hữu quyền đối với tài nguyên thiên nhiên trên đất.

Trường phái kinh tế truyền thống cho rằng đất đai là một yếu tố sản xuất, cùng với vốn và lao động. Việc bán đất đai có thể dẫn đến lãi hoặc lỗ vốn.

Đặc điểm của Đất đai và Quyền sử dụng đất đai

Định nghĩa của thuật ngữ đất đai tùy thuộc vào hoàn cảnh mà nó được phân tích. Khái niệm cơ bản về đất đai là một mảnh đất, cụ thể là một mảnh tài sản có chủ sở hữu.

Về mặt tài sản, đất đai bao gồm bất kì thứ gì nằm trên mặt đất, có nghĩa là các tòa nhà, cây cối và nước trên mảnh đất đó đều thuộc tài sản đất. Thuật ngữ đất đai bao gồm tất cả các yếu tố vật lí thiên nhiên của một khu vực hoặc một phần tài sản cụ thể. Điều này bao gồm môi trường, cánh đồng, rừng, khoáng sản, khí hậu, động vật và cơ thể hoặc nguồn nước.

Có rất nhiều tài nguyên thiên nhiên có thể có mặt trên một tài sản hoặc mảnh đất mà chủ sở hữu có thể được hưởng. Điều này bao gồm thực vật, đời sống con người và động vật, đất, khoáng sản, vị trí địa lí, đặc điểm điện từ và sự kiện địa vật lí.

Người cho vay bị thu hút bởi đất đai vì đây là một trong những hình thức thế chấp lâu đời nhất và bởi vì nó không thể bị di chuyển, đánh cắp, lãng phí hoặc phá hủy. Quyền không khí và không gian cũng được bao gồm trong thuật ngữ này, có nghĩa là tất cả không khí và không gian bên trên và bên dưới tài sản là một phần của đất đai; tuy nhiên, quyền sử dụng không khí và không gian trên đất liền có thể bị giới hạn về chiều cao được qui định bởi pháp luật địa phương.

Lợi ích kinh tế chính của đất đai là sự khan hiếm. Nhiều nhà đầu tư mua đất với mục đích phát triển nó, thường là để xây bất động sản, ví dụ như phát triển thương mại hoặc dân cư theo qui định địa phương. Đầu tư vào đất thô có thể tạo ra dòng tiền đáng kể và dễ dự đoán trong tương lai, nhưng việc phát triển đất có thể rất tốn kém và không chắc chắn. Rủi ro liên quan có thể xuất phát từ thiên tai, thuế, hạn chế sử dụng theo qui định, hay hoạt động cho thuê và bán đất liên quan.

(Theo Investopedia)