LLC là gì? Ưu và nhược điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn

35a135e6bdb75953704adaca50ff90de

LLC là gì? Các hình thức của LLC là gì? Bài viết dưới đây cung cấp thông tin để các bạn có thể hiểu rõ hơn thuật ngữ này.

LLC là gì?

LLC là từ viết tắt trong tiếng Anh của Limited Liability Company dịch sang tiếng Việt nghĩa là Công ty trách nhiệm hữu hạn.

Bộ luật Doanh nghiệp 2014 Việt Nam công nhận công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) là loại hình công ty có tư cách pháp nhân. Trong đó, doanh nghiệp là pháp nhân và chủ sở hữu doanh nghiệp là thể nhân có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với quyền sở hữu công ty, đây là hai thực thể pháp lý hoàn toàn khác nhau. (Theo quy định tại Bộ luật Dân sự).

Một LLC có thể thuộc sở hữu của một hoặc nhiều cá nhân, họ được gọi là thành viên LLC. Một LLC với một chủ sở hữu được gọi là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Một LLC đa chủ sở hữu được gọi là LLC đa thành viên.

Các loại hình LLC là gì?

Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định, có 2 loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn, đó là công ty TNHH một thành viên và công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Công ty TNHH một thành viên

Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, chủ sở hữu sẽ là một tổ chức hoặc một cá nhân (từ giờ gọi là chủ sở hữu công ty); Lúc này, chủ sở hữu công ty đứng ra chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính của công ty trong phạm vi vốn điều lệ mà công ty đăng ký.

Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Còn công ty TNHH hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có các thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; trong đó số lượng thành viên ít nhất là 2 và tối đa không quá 50; Các thành viên trong LLC chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính kinh tế khác của doanh nghiệp trong số vốn họ cam kết đóng góp cho doanh nghiệp.

Ưu điểm của LLC là gì?

Tạo sự an toàn cho tài khoản cá nhân

Khi tham gia hoặc sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn, thành viên của LLC không phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với các khoản nợ hoặc kiện tụng của công ty mà chỉ trên khoản vốn đã đóng góp. Như vậy dù là một thành viên nhận được lợi ích trực tiếp từ LLC, có quyền kiểm soát công ty. Tuy nhiên khi doanh nghiệp vướng mắc vào các vụ kiện tụng, hay các vấn đề pháp lý

Giảm thuế thu nhập cá nhân

Trong các hình thức doanh nghiệp khác, lợi nhuận của chủ sở hữu phải chịu đánh thuế hai lần. Đó là lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế. Trong khi lợi nhuận của một LLC được chuyển trực tiếp đến chủ sở hữu của nó. Sau đó, khi báo cáo phần lợi nhuận của họ trên tờ khai thuế cá nhân phần lợi nhuận này mới bị tính thuế. Điều này được gọi là thuế thông qua. Đó là một ưu điểm lớn của LLC, giảm bớt được một lần tính thuế.

LLC thành lập và duy trì khá đơn giả

Thành lập và duy trì công ty trách nhiệm hữu hạn khá đơn giản trong giấy tờ thủ tục. Kể cả các vị trí cũng như vai trò trong doanh nghiệp cũng không bắt buộc.

Nâng cao uy tín

Doanh nghiệp dưới dạng công ty TNHH nhận được sự tín nhiệm cao từ các khách hàng và đối tác. Mặc dù có thể chủ sở hữu là một nhưng LLC vẫn được thừa nhận là cấu trúc kinh doanh chính thức chứ không phải cá nhân.

Tiếp cận các khoản vay kinh doanh

Sau khi thành lập công ty TNHH, doanh nghiệp có thể xây dựng lịch sử tín dụng nhờ đó công ty sẽ tiếp cận được các khoản vay và hạn mức tín dụng phù hợp với quy mô doanh nghiệp.

Khó khăn của LLC là gì?

Mặc dù LLC có nhiều lợi ích nhưng vẫn có những tồn tại, các bạn có thể tham khảo thông tin dưới đây. Vậy khó khăn của LLC là gì?

– LLC có thể không thu hút các nhà đầu tư như một công ty bởi nó thông qua như một chủ sở hữu duy nhất. Và phần thu nhập từ LLC sẽ phải chịu thuế bởi chủ sở hữu dù được giải ngân hay không.

– Một lý do hạn chế nhận đầu tư của LLC là các thành viên phải đợi cho đến khi LLC gửi mẫu để hoàn thành thuế cá nhân của họ.

– Có sự ràng buộc lớn giữa các thành viên của công ty bởi mỗi quyết định của mỗi thành viên đều khiến các thành viên khác phải chịu trách nhiệm.

– Doanh nghiệp dễ gặp những vấn đề về tổ chức và nội bộ và dừng hoạt động. Do đó sự tồn tại của công ty thiếu bền vững.

– Các ngân hàng không muốn cho doanh nghiệp vay do tỷ lệ luân chuyển vốn cao hơn và tài sản thường nhỏ hơn.

– Các chủ nợ có thể truy tìm tài sản cá nhân của chủ sở hữu để đáp ứng yêu cầu bồi thường nếu tài sản doanh nghiệp không đủ khả năng thanh toán nợ.

– Các thành viên của LLC không được quyền nhận lương từ LLC.

Sự khác biệt giữa LLC và Corporation (tập đoàn)

Cả hai LLC và Corporation (tập đoàn) đều hạn chế trách nhiệm của các nhà đầu tư (chủ sở hữu và cổ đông) đối với các khoản nợ của doanh nghiệp. Khái niệm trách nhiệm hữu hạn thường được thể hiện bằng cách nói rằng trách nhiệm pháp lý được giới hạn trong phạm vi đầu tư của người đó.

Cả hai loại hình kinh doanh đều phải cố gắng giữ cho hoạt động của họ tách biệt với hoạt động của chủ sở hữu để duy trì sự bảo vệ trách nhiệm của họ. Đây được gọi là “tấm màn doanh nghiệp”, nghĩa là có sự tách biệt giữa trách nhiệm của doanh nghiệp và trách nhiệm của chủ sở hữu. Nếu tòa án phát hiện rằng các hoạt động không tách biệt, chủ sở hữu hoặc cổ đông có thể phải chịu trách nhiệm cá nhân về các hành động hoặc các khoản nợ của doanh nghiệp.

Về việc thành lập

– Một LLC được hình thành bởi một hoặc nhiều người, với tư cách là chủ sở hữu. Các chủ sở hữu, được gọi là “thành viên”. Sau đó, họ cùng nhau lập một hợp đồng gọi là Thỏa thuận hoạt động để sử dụng trong việc quản lý các hoạt động hàng ngày và quyết định về tỷ lệ sở hữu của mỗi thành viên.

– Một tập đòan được thành lập (hợp nhất) bằng cách nộp các tài liệu về tổ chức công ty (Điều khoản thành lập hoặc tương tự) tại nơi đặt trụ sở của công ty. Tập đoàn cũng thành lập một Hội đồng quản trị để giám sát hoạt động kinh doanh của công ty và hội đồng quản trị thống nhất các quy định (tài liệu điều hành).

Về quyền sở hữu doanh nghiệp

LLC và các tập đoàn đều có chủ sở hữu, nhưng hình thức sở hữu là khác nhau.

– Các thành viên của LLC có quyền sở hữu đối với tài sản của doanh nghiệp vì họ đã đầu tư để tham gia kinh doanh.

– Chủ sở hữu tập đoàn là những cổ đông hoặc người sở hữu cổ phần có cổ phần trong doanh nghiệp.

Trên đây là các thông tin cần biết về LLC là gì, mong rằng bạn có thể tham khảo và hiểu rõ hơn về loại hình công ty này.

Hà Phương