Bảo hiểm đầu tư hay còn được gọi là bảo hiểm liên kết đầu tư là một trong những loại hình bảo hiểm nhân thọ bao gồm hai yếu tố bảo vệ và đầu tư sinh lời. Trong đó, khoản tiền bảo hiểm của khách hàng đã đóng sau khi trừ các khoản phí thì khoản còn lại sẽ được doanh nghiệp bảo hiểm đưa vào các quỹ tương ứng với sản phẩm mà bạn đã lựa chọn để thực hiện đầu tư.

Khách hàng lựa chọn sản phẩm Bảo hiểm đầu tư khi có nhu cầu tích lũy và gia tăng tài chính trong tương lai, đồng thời bảo vệ tài chính cho bản thân và gia đình trước mọi rủi ro trong cuộc sống.

bao hiem dau tu la gi

Đặc điểm của sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư

  • Phần phí và quyền lợi bảo hiểm được tách bạch giữa phần bảo hiểm rủi ro và phần đầu tư. Người mua bảo hiểm được linh hoạt trong việc xác định phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm.
  • Người mua được hưởng toàn bộ kết quả đầu tư.

Hiện trên thị trường có 2 loại bảo hiểm liên kết đầu tư là bảo hiểm liên kết đơn vị và bảo hiểm liên kết chung. Trong đó đối với bảo hiểm liên kết đơn vị, ngoài việc hưởng toàn bộ kết quả đầu tư, bên mua bảo hiểm cũng phải chịu mọi rủi ro đầu tư từ các quỹ liên kết đơn vị đã lựa chọn. Còn bảo hiểm liên kết chung, bên mua bảo hiểm được nhận toàn bộ kết quả đầu tư từ quỹ liên kết chung và trong mọi trường hợp đều chắc chắn có tỉ suất đầu tư tối thiểu bằng mức doanh nghiệp bảo hiểm cam kết trong hợp đồng.

Với mong muốn mang đến sự chủ động tài chính từ sớm và có cuộc sống an nhàn về sau, Mirae Asset Prévoir đã giới thiệu bảo hiểm liên kết chung 2018 “UL68 – Tâm An Bảo Phát” “Gia Đình Là Nhà”.

Lý do đầu tư bảo hiểm liên kết chung “UL68 – Tâm An Bảo Phát” và “Gia Đình Là Nhà”

Là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ thuộc dòng bảo hiểm liên kết đầu tư loại sản phẩm liên kết chung, vì vậy sản phẩm đáp ứng được hai nhu cầu về bảo vệ tài chính trước những rủi ro và đầu tư sinh lời.

Đầu tư an toàn

Khách hàng được hưởng toàn bộ kết quả đầu tư từ Quỹ liên kết chung và trong mọi trường hợp, kể cả khi kết quả đầu tư của Quỹ liên kết chung ở mức âm, Khách hàng vẫn được nhận kết quả đầu tư với mức lãi suất tối thiểu công ty đã cam kết. Bên cạnh đó, Khách hàng còn nhận được các khoản thưởng duy trì hợp đồng hấp dẫn để giá trị tài khoản tăng trưởng theo thời gian.

Quyền lợi bảo vệ

Kế hoạch bảo vệ được Mirae Asset Prévoir thiết kế phù hợp với nhu cầu của khách hàng: bảo vệ trước các rủi ro tử vong và thương tật toàn bộ vĩnh viễn, đồng thời có thể linh hoạt gia tăng quyền lợi bảo vệ với các sản phẩm bổ trợ đa dạng có mức chi phí hợp lý trước các rủi ro tai nạn, bệnh hiểm nghèo,… nhằm mục đích mang lại sự bảo vệ toàn diện cho bản thân và gia đình. Quyền lợi bảo vệ lên đến 500% số tiền bảo hiểm trong trường hợp xảy ra rủi ro tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn.

Kế hoạch tài chính linh hoạt

Khách hàng có thể đầu tư thêm bất kỳ lúc nào khi hợp đồng còn hiệu lực, được quyền tạm ứng một phần tiền hoặc rút tiền từ giá trị tài khoản hợp đồng từ năm hợp đồng thứ hai và miễn phí rút tiền từ giá trị tài khoản đóng thêm hay thay đổi số tiền bảo hiểm cũng như chủ động lựa chọn các kế hoạch phù hợp cho bản thân mình.

Ngoài ra, kể từ năm hợp đồng thứ năm trở đi, khách hàng có thể linh hoạt đóng phí để có thể đảm bảo kế hoạch tài chính của gia đình và tiếp tục duy trì các quyền lợi của hợp đồng.

Cho ngày mai tốt hơn, từ hôm nay

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Mirae Asset Prévoir