Cơ cấu nợ là gì? (Cập nhật 2022)

Trong thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp, công ty sử dụng tái cấu trúc nợ để nhằm mục đích tránh rủi ro vỡ nợ đối với khoản nợ hiện có hoặc để tận dụng mức lãi suất thấp hơn. Vậy cơ cấu nợ là gì?

co-cau-no

1. Cơ cấu nợ là gì?

Cơ cấu nợ là một khoản nợ được bên vay và bên cho vay thỏa thuận phương thức thanh toán và thời hạn thanh toán nợ của bên vay nợ. Nói đến cơ cấu nợ ta thường nhắc đến các từ chuyên ngành như: Nợ công, khoanh nợ, xóa nợ, gia hạn nợ, hoán đổi nợ,…

Có thể hiểu một cách đơn giản thì tái cơ cấu nợ là quá trình được các công ty sử dụng để tránh rủi ro vỡ nợ đối với khoản nợ hiện có hoặc để tận dụng mức lãi suất thấp hơn. Hiện nay, trên thực tế thì việc tái cơ cấu nợ cũng có thể được thực hiện bởi các cá nhân đang trên bờ vực mất khả năng thanh toán, hoặc bởi các quốc gia đang có xu hướng vỡ nợ quốc gia.

Theo đó, cơ cấu lại thời hạn trả nợ là việc tổ chức tín dụng điều chỉnh kỳ hạn trả nợ hoặc gia hạn nợ vay đối với các khoản nợ vay của khách hàng.

2. Tái cấu trúc tài chính là gì?

Về cơ bản thì tái cấu trúc tài chính là một quá trình sắp xếp lại hoặc tổ chức lại cấu trúc tài chính, mà chủ yếu là bao gồm vốn chủ sở hữu và vốn nợ. Tái cấu trúc tài chính có thể được thực hiện do bị bắt buộc hoặc đó là một phần của chiến lược tài chính của công ty. Việc tái cơ cấu lại tài chính này có thể thực hiện từ bên tài sản hoặc nợ phải trả. Nếu một bên thay đổi thì bên còn lại sẽ theo đổi theo.

3. Thủ tục để được cơ cấu nợ

Hiện nay việc xem xét việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ thuộc thẩm quyền của tổ chức tín dụng. Theo quy định tại Thông tư 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 và Thông tư 03/2021/TT-NHNN ngày 02/04/2021 (sửa đổi, bổ sung Thông tư 01/2020/TT-NHNN), tổ chức tín dụng có trách nhiệm ban hành quy định nội bộ quy định cụ thể về trình tự, thủ tục trong việc thực hiện các biện pháp cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí giữ nguyên nhóm nợ.

Do đó, các doanh nghiệp cần làm việc với các tổ chức tín dụng để biết được các quy định về trình tự thủ tục, hồ sơ để xin cơ cấu nợ. Một số các giấy tờ các doanh nghiệp có thể sẽ phải cung cấp cho tổ chức tín dụng để được xem xét cơ cấu nợ như sau:

  • Giấy đề nghị cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ kiêm phương án trả nợ;
  • Biên bản xác định các nguyên nhân ảnh hưởng (như dịch Covid-19) giữa Ngân hàng và khách hàng;
  • Các tài liệu chứng minh khách hàng sụt giảm doanh thu/thu nhập (do ảnh hưởng dịch Covid-19);
  • Các tài liệu khác có liên quan.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu về Cơ cấu nợ. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi Luật Sư Hà, Luật Sư Trung.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com