Theo học các nhóm ngành kinh tế đang là xu thế. Đặc biết là khi hiện nay, tại Việt Nam, số lượng chuyên viên Kinh tế đầu tư vẫn còn rất thiếu. Bên cạnh đó, đầu ra cho ngành Kinh tế đầu tư là tương đối rộng, vì vậy đây là một ngành học rất triển vọng trong tương lai.

Nếu đây là ngành học bạn đang quan tâm thì hãy cùng tìm hiểu thông qua bài viết này của Hướng nghiệp GPO nhé!

1. Giới thiệu chung về ngành Kinh tế đầu tư

Kinh tế đầu tư (Mã ngành: 7310104) là ngành đào tạo người học trở thành những cử nhân kinh tế quản lý hoạt động đầu tư chuyên nghiệp; ngành học này cung cấp những kiến thức nền tảng về kinh tế, kiến thức chuyên sâu về kinh tế đầu tư.

 • Ngành Kinh tế đầu tư trang bị cho sinh viên kiến thức tổng hợp về kinh tế và quản lý, đồng thời cung cấp kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực lập dự án và quản lý các dự án đầu tư ở tầm vĩ mô và tầm vi mô, biết áp dụng các mô hình quản lý hiện đại trong quản lý dự án.
 • Ngành Kinh tế đầu tư chú trọng phát triển năng lực tham gia giải quyết các vấn đề thực tiễn trong quá trình đầu tư, cụ thể là năng lực phân tích, hoạch định, thẩm định, thực thi và quản lý các dự án đầu tư, chính sách và chương trình đầu tư tại các tổ chức kinh tế – xã hội trong và ngoài nước.
 • Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, người học có thể trở thành các cán bộ, chuyên viên đầu tư với tư duy chiến lược, có tác phong làm việc chuyên nghiệp, có khả năng thích nghi với môi trường cạnh tranh toàn cầu.

2. Các trường đào tạo ngành Kinh tế đầu tư

Khu vực miền Bắc

 • HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
 • ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
 • ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
 • ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH (ĐH THÁI NGUYÊN)
 • ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN
 • ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

Khu vực miền Nam

 • ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM

3. Các khối xét tuyển ngành Kinh tế đầu tư Các tổ hợp môn xét tuyển vào ngành Kinh tế đầu tư:

 • A00 (Toán, Lý, Hóa)
 • A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh)
 • C04 (Toán, Ngữ Văn, Địa lý)
 • D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh)
 • D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh)
 • D10 (Toán, Địa lí, Tiếng Anh)

4. Chương trình đào tạo ngành Kinh tế đầu tư

Sau đây là chương trình đào tạo ngành Kinh tế đầu tư của trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – Đại học Thái Nguyên:

I PHẦN KIẾN THỨC ĐẠI CƯƠNG 1 Những NL CB của CN Mác-Lênin 1 2 Những NL CB của CN Mác-Lênin 2 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 4 Đường lối cách mạng Việt Nam 5 Pháp luật đại cương 6 Xã hội học đại cương 7 Tiếng Anh 1 8 Tiếng Anh 2 9 Tiếng Anh 3 10 Tiếng Anh 4 11 Tiếng Anh 5 12 Toán cao cấp 13 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 14 Tin học đại cương 15 Giáo dục thể chất 1 16 Giáo dục thể chất 2 17 Giáo dục thể chất 3 18 Giáo dục quốc phòng II KHỐI KIẾN THỨC GD CHUYÊN NGHIỆP II.1 KIẾN THỨC CƠ SỞ CỦA KHỐI NGÀNH 19 Kinh tế vi mô 1 20 Kinh tế vĩ mô 1 II.2 KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH Bắt buộc 21 Tài chính – tiền tệ 1 22 Nguyên lý thống kê 23 Nguyên lý kế toán 24 Marketing căn bản 25 Kinh tế lượng 26 Luật Kinh tế 27 Quản trị học 28 Lịch sử các học thuyết kinh tế Tự chọn 29 Môi trường và con người 30 Phương pháp nghiên cứu khoa học 31 Địa lý kinh tế Việt Nam 32 Toán kinh tế II.3 KIẾN THỨC NGÀNH Bắt buộc 33 Kinh tế vi mô 2 34 Kinh tế môi trường 35 Kinh tế và chính sách phát triển vùng 36 Kinh tế vĩ mô 2 37 Kinh tế phát triển 38 Kinh tế công cộng 39 Kinh tế quốc tế 40 Thống kê kinh tế 41 Lập và phân tích dự án đầu tư 42 Quản lý nhà nước về kinh tế Tự chọn 43 Pháp luật về sở hữu trí tuệ 44 Soạn thảo văn bản QLKT 45 Môi trường và Phát triển bền vững 46 Kế toán doanh nghiệp 47 Kinh tế bảo hiểm 48 Kinh tế học phúc lợi 49 Kinh tế học quản lý II.4 KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH Bắt buộc 50 Kinh tế đầu tư 1 51 Đầu tư quốc tế 52 Kinh tế đầu tư 2 53 Luật đầu tư 54 Thị trường vốn đầu tư 55 Quản lý dự án đầu tư 56 Thẩm định dự án đầu tư Tự chọn 57 Đấu thầu trong đầu tư 58 Phân tích lợi ích – chi phí 59 Thống kê đầu tư XDCB 60 Phân tích chính sách phát triển 61 Nghiên cứu và dự báo kinh tế 62 Phát triển nông thôn 63 Kinh tế nông thôn 64 Dự báo phát triển KTXH 65 Kinh tế y tế 1 II.5 ĐỀ ÁN MÔN HỌC III THỰC TẬP TỐT NGHIỆP IV KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Các học phần tự chọn thay thế khóa luận (*) 66 Quản lý rủi ro trong đầu tư 67 Đầu tư công 68 Đầu tư tài chính

5. Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

Cơ hội việc làm ngành Kinh tế đầu tư tương đối rộng mở vì ngành đào tạo về kế hoạch phát triển kinh tế và các hoạt động của một dự án, mà bất cứ hoạt động kinh tế nào cũng cần phải lên kế hoạch và lập thành dự án. Cụ thể, sinh viên ngành Kinh tế đầu tư ra trường có thể đảm nhiệm các vị trí như:

 • Chuyên viên phân tích đầu tư;
 • Nhân viên tín dụng, quản trị rủi ro tại ngân hàng;
 • Chuyên viên hoạch định quy hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế từ trung ương đến địa phương;
 • Chuyên viên thẩm định, xét duyệt dự án đầu tư;
 • Chuyên viên lập và quản lý dự án đầu tư;
 • Chuyên viên quản lý vốn, nguồn vốn;
 • Chuyên viên quản lý đấu thầu, quản trị rủi ro…

Với những vị trí trên, sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Kinh tế đầu tư có thể làm việc tại các tổ chức ở Việt Nam và nước ngoài như:

 • Cán bộ quản lý đầu tư trong ngành Kế hoạch – Đầu tư: Bộ Kế hoạch – Đầu tư, Sở Kế hoạch – Đầu tư, Phòng Kế hoạch – Tài chính;
 • Phòng Kế hoạch – Đầu tư tại các doanh nghiệp trong nước, liên doanh, nước ngoài nhằm xây dựng, triển khai thực hiện và quản lý các dự án;
 • Phòng Thẩm định Dự án ở các Ngân hàng thương mại nhằm tư vấn cho các chủ đầu tư về xây dựng dự án;
 • Bộ phận kế hoạch, dự án trong các doanh nghiệp, tổ chức tài chính, công ty chứng khoán, ngân hàng;
 • Trung tâm xúc tiến đầu tư, hỗ trợ đầu tư tại các địa phương hoặc trung ương;
 • Cán bộ hoạch định chính sách và cán bộ quản lý tại các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế;
 • Nghiên cứu viên và giảng viên trong ngành kinh tế đầu tư tại các trường Đại học, các Viện, Học viện.

Lời kết

Hướng nghiệp GPO hy vọng rằng các bạn đã có thông tin về ngành Kinh tế đầu tư. Nếu bạn muốn xác định sự phù hợp của bản thân với ngành học này, hãy cùng Hướng nghiệp GPO làm bài trắc nghiệm sở thích nghề nghiệp Holland nhé!

Minh Trâm Theo Tuyensinhso.vn