Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh (Master of Business Administration – MBA) là gì? Đặc điểm

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Khái niệm

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh trong tiếng Anh là Master of Business Administration, viết tắt là MBA.

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) là một văn bằng sau đại học đào tạo lí thuyết và thực tế về quản lí kinh doanh hoặc đầu tư. MBA được thiết kế để giúp cử nhân hiểu rõ hơn về các chức năng quản lí kinh doanh nói chung.

Bằng MBA có thể có trọng tâm chung hoặc cụ thể trong các lĩnh vực như kế toán, tài chính hoặc marketing, hoặc quản lí quan hệ.

Đặc điểm của Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) là văn bằng sau đại học của những cử nhân tốt nghiệp ngành kinh doanh. Những người có bằng MBA được đánh giá cao hơn đáng kể so với những người chỉ có bằng đại học.

Hầu hết các trường đại học và cao đẳng lớn đều cung cấp các khóa học MBA, thường kéo dài 2 năm. Để tham gia khóa học MBA, ứng viên cần thực hiện bài kiểm tra tuyển sinh quản lí sau đại học (Graduate Management Admission Test – GMAT) và được chương trình chấp nhận dựa trên các tiêu chí lựa chọn đề ra.

Các chương trình MBA thường bao gồm các lớp chính về kế toán, quản lí, tài chính, marketing và luật kinh doanh. Đào tạo quản lí là trung tâm của bất kì chương trình giảng dạy MBA nào, tập trung vào đào tạo lãnh đạo, lập kế hoạch, chiến lược kinh doanh, hành vi tổ chức và các khía cạnh về con người trong việc điều hành một doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ. Càng ngày, các chương trình MBA càng mở rộng trọng tâm hơn, bao gồm đào tạo về kinh doanh quốc tế và tập trung vào trách nhiệm của doanh nghiệp trong cộng đồng.

Bằng MBA được coi là cần thiết trong một số lĩnh vực nhất định, bao gồm lập kế hoạch chiến lược, quĩ phòng hộ và các công ty cổ phần tư nhân. Tuy nhiên, các lĩnh vực dịch vụ tài chính khác có thể không còn coi MBA là bằng cấp đầu vào. Không có gì lạ khi cần phải có kinh nghiệm chuyên môn trước khi đăng kí vào các chương trình MBA.

Trong khi các ứng viên MBA có thể tập trung vào một trong những ngành học chính của bằng cấp, chẳng hạn như quản lí hoặc tài chính, nhiều chương trình MBA cho phép sinh viên tập trung vào một số lĩnh vực chính trong các ngành cụ thể.

Ví dụ, một sinh viên MBA có thể chuyên về quản lí thể thao, doanh nhân, kinh doanh giải trí hoặc quản lí chăm sóc sức khỏe. Ngay cả trong một chuyên ngành quản lí, bằng MBA có thể cho phép tập trung vào công nghệ thông tin, khách sạn, giáo dục hoặc tư pháp hình sự. Một số chương trình MBA hợp tác với các chương trình chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp khác nhau, chẳng hạn như các trường điều dưỡng, để cung cấp văn bằng chung liên kết.

Có nhiều chương trình MBA được thiết kế phù hợp với sinh viên không thể đi học toàn thời gian. Các chương trình MBA điều hành được thiết kế cho các chuyên gia, nhằm bổ sung thêm chuyên môn và nâng cao bằng cấp. Các khóa học này thường được bố trí vào buổi tối và cuối tuần, đôi lúc yêu cầu thời gian lưu trú ngắn hạn để tham gia các khóa học chuyên sâu.

Các chương trình MBA điều hành thường chỉ dành cho những ứng viên đã có kinh nghiệm chuyên môn đáng kể và do đó, chúng có xu hướng tập trung vào các chủ đề nâng cao hơn như phát triển khả năng lãnh đạo.

(Theo Investopedia)