Công nghệ 12 Bài 19: Máy thu thanh – HOC247

1.1.1. Khái niệm:

 • Một tín hiệu âm thanh muốn truyền đi xa phải được biến thành tín hiệu điện. Tín hiệu này có tần số thấp,nên không có khả năng bức xạ thành sóng điện từ.

 • Chỉ có sóng điện ở tần số cao (> 10 kHz) mới có khả năng bức xạ sóng điện từ

 • Để truyền được tín hiệu âm tần đi xa phải gửi nó vào một sóng cao tần (sóng mang).

 • Trong điều chế biên độ, biên độ sóng mang biến đổi theo tín hiệu cần truyền đi

 • Trong điều chế tần số, biên độ sóng mang không thay đổi, chỉ có tần số sóng mang thay đổi theo tín hiệu cần truyền đi.

⇒ Máy thu thanh là một thiết bị điện tử thu sóng điện từ do các đài phát thanh phát ra trong không gian, sau đó chọn lọc, khuếch đại thông tin và phát ra âm thanh.

 • Máy thu sóng phải tương thích với máy phát sóng.

z(3)

Một số loại máy thu thanh

1.1.2. Phân loại:

 • Máy điều biên (AM)

 • Máy điều tần (FM)

1.2.1. Sơ đồ khối máy thu thanh

z1(1)

Sơ đồ khối máy thu thanh

1.2.2. Nguyên lí làm việc của máy thu thanh

 • Khối chọn sóng: Có nhiệm vụ điều chỉnh cộng hưởng, để lựa chọn sóng cần thu.

 • Khối khuếch đại cao tần: khuếch đại tín hiệu cao tần để tăng độ nhạy.

 • Khối dao động ngoại sai: Tạo ra sóng cao tần (fd) trong máy với quy luật là luôn cao hơn sóng định thu (ft) một trị số không đổi 465 kHz (hoặc 455 kHz)

 • Khối trộn sóng: Trộn sóng thu của đài phát thanh (ft) với sóng cao tần trong máy fd cho ra tần số trung tần fd – ft = 465 kHz

 • Khối khuếch đại trung tần: Khuếch đại tín hiệu trung tần

 • Khối tách sóng: có nhiệm vụ tách, lọc tín hiệu ậm tần ra khỏi sóng mang trung tần 465 kHz, để đưa tới khối khuếch đại âm tần.

 • Khối khuếch đại âm tần: Khuếch đại tín hiệu âm tần lấy từ đầu ra của tầng tách sóng phát ra loa

 • Khối nguồn: Cung cấp điện cho máy thu.

1.3.1. Sơ đồ khối tách sóng trong máy thu thanh AM

may thu thanh la gi

1.3.2. Dạng sóng vào, ra của khối tách sóng trong máy thu thanh AM:

z3(1)

1.3.3. Nguyên lí làm việc

 • Điốt Đ cho dòng điện đi qua theo một chiều nên sóng vào là sóng xoay chiều, còn sóng ra là sóng một chiều.

 • Tụ lọc sẽ lọc thành phần có tần số cao và giữ lại đường bao có tần số thấp là âm tần.

1.3.4. Ưu và nhược điểm của phát thanh trên sóng AM

may thu thanh la gi 1

 • Ưu điểm của sóng AM là có thể truyền đi xa tới hàng nghìn km

 • Nhược điểm của sóng AM là dễ bị can nhiễu, dải tần âm thanh bị cắt xén do đặc điểm của mạch tách sóng điều biên, do đó chất lượng âm thanh bị hạn chế.

1.3.5. Ưu và nhược điểm của sóng FM

may thu thanh la gi 2

 • Ưu điểm: tần số, dải tần âm thanh sau khi tách sóng điều tần có chất lượng rất tốt, cho âm thanh trung thực và có thể truyền âm thanh Stereo, sóng FM ít bị can nhiễu hơn so với sóng AM.

 • Nhược điểm: cự ly truyền sóng ngắn, chỉ truyền được cự ly từ vài chục đến vài trăm km, do đó sóng FM thường được sử dụng làm sóng phát thanh trên các địa phương