Phần mềm dưới dạng dịch vụ (Software as a service – SaaS)

Software as a service – SaaS là gì?

Phần mềm dưới dạng dịch vụ (Software as a service – SaaS) là mô hình phân phối phần mềm trong đó nhà cung cấp bên thứ ba cung cấp các ứng dụng cho khách hàng qua Internet. SaaS là ​​một trong ba loại chính của điện toán đám mây, bao gồm Infrastructure as a Service (IaaS) và Platform as a Service (PaaS). Đôi khi nó được gọi là “phần mềm theo yêu cầu” và trước đây được gọi là “phần mềm cộng với dịch vụ”.

Mô hình của Software as a service - SaaSMô hình của Software as a service – SaaS

SaaS là mô hình cấp phép và phân phối phần mềm trong đó phần mềm được cấp phép trên cơ sở đăng ký (mua license) và được lưu trữ và quản lý tập trung. Tùy thuộc vào thỏa thuận cấp độ dịch vụ (Service Level Agreement – SLA), dữ liệu của khách hàng có thể được lưu trữ cục bộ, trên đám mây hoặc cả cục bộ và trên đám mây

SaaS trở thành mô hình kinh doanh phổ biến cho các doanh nghiệp, nhất là trong giai đoạn thiết bị di động và Internet-ofThings (IoT) phát triển mạnh, bao gồm các phần mềm kế toán, văn phòng, phần mềm soạn thảo, quản lý kho hàng hóa, phần mềm quản lý khách hàng… Hiện này, SaaS đã được đưa vào chiến lược của gần như tất cả các công ty phần mềm doanh nghiệp hàng đầu như Salesforce, Oracle, SAP, Intuit và Microsoft.

ứng dụng của Software as a service - SaaS

SaaS liên quan chặt chẽ đến nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (ASP) và các mô hình phân phối phần mềm điện toán theo yêu cầu. Mô hình quản lý ứng dụng được lưu trữ của SaaS tương tự như ASP, nơi nhà cung cấp lưu trữ phần mềm của khách hàng và cung cấp cho người dùng cuối được phê duyệt qua Internet. Trong SaaS theo yêu cầu, nhà cung cấp cung cấp cho khách hàng quyền truy cập dựa trên mạng vào một bản sao của một ứng dụng mà nhà cung cấp đã tạo riêng cho phân phối SaaS.

Mã nguồn của ứng dụng là giống nhau cho tất cả khách hàng và khi các tính năng hoặc chức năng mới được tung ra, chúng sẽ được cập nhật cho tất cả khách hàng. Khách hàng có thể tích hợp ứng dụng riêng của mình với SaaS bằng giao diện lập trình ứng dụng (API) . Ví dụ: một doanh nghiệp có thể viết các công cụ phần mềm của riêng mình và sử dụng API của nhà cung cấp SaaS để tích hợp các công cụ đó với các ứng dụng của SaaS.

Ưu điểm của Software as a service – SaaS

SaaS loại bỏ việc cài đặt và chạy các ứng dụng trên máy tính của riêng của từng cá nhân hoặc việc lưu trữ dữ liệu của riêng họ. Điều này giúp loại bỏ chi phí mua lại, cung cấp và bảo trì phần cứng, cũng như cấp phép, cài đặt và hỗ trợ phần mềm. Các lợi ích khác của mô hình SaaS bao gồm:

2.1 Thanh toán linh hoạt

  • Thay vì mua phần mềm để cài đặt hoặc phần cứng bổ sung để hỗ trợ, khách hàng đăng ký với nhà cung cấp SaaS. Nói chung, họ trả tiền cho dịch vụ này hàng tháng hoặc hàng năm bằng cách mua thêm license dựa trên nhu cầu sử dụng. Chi phí được chuyển đổi sang chi phí hoạt động định kỳ cho phép nhiều doanh nghiệp thực hiện ngân sách tốt hơn và có thể dự đoán trước được. Người dùng cũng có thể chấm dứt các dịch vụ SaaS bất cứ lúc nào để ngăn chặn các chi phí định kỳ đó.

2.2 Sử dụng dịch vụ theo nhu cầu

  • Các dịch vụ đám mây như SaaS cung cấp khả năng mở rộng theo cả chiều dọc và chiều cao, cung cấp cho khách hàng tùy chọn các tính năng theo nhu cầu, cho phép khách hàng có thể lựa chọn nhiều hơn hoặc ít hơn các tính năng của ứng dụng.

2.3 Cập nhật tự động

  • Thay vì mua phần mềm mới, khách hàng có thể dựa vào nhà cung cấp SaaS để tự động thực hiện cập nhật và quản lý bản vá. Điều này làm giảm gánh nặng cho nhân viên CNTT nội bộ. Việc cập nhật được thực hiện tự động cho tất cả khách hàng

2.4 Tính linh hoạt

  • Vì các ứng dụng SaaS được phân phối qua Internet, người dùng có thể truy cập chúng từ bất kỳ thiết bị và bất kỳ vị trí nào có hỗ trợ Internet.

Nhược điểm của Software as a service – SaaS

Bên cạnh tính tiện lợi trong việc mua và sử dụng, SaaS cũng có một số nhược điểm. Các doanh nghiệp phải dựa vào các nhà cung cấp bên ngoài để cung cấp phần mềm, duy trì hoạt động của phần mềm đó, theo dõi và báo cáo thanh toán chính xác và tạo điều kiện thuận lợi cho môi trường an toàn cho dữ liệu của doanh nghiệp.

Trong trường hợp nhà cung cấp gặp phải sự gián đoạn dịch vụ, cập nhật các thay đổi không mong muốn đối với dịch vụ, vi phạm an ninh hoặc bất kỳ vấn đề nào khác có thể ảnh hưởng đến khả năng sử dụng các dịch vụ SaaS đó của khách hàng. Do đó, người dùng nên hiểu thỏa thuận cấp độ dịch vụ của nhà cung cấp SaaS của họ và đảm bảo rằng nó được thi hành.

Kết luận

Cá nhân mình nghĩ rằng để tăng trưởng kinh doanh, SaaS đóng một vai trò cực kỳ quan trọng. Với sự giúp đỡ của SaaS, các doanh nghiệp có thể dễ dàng tiết kiệm thời gian và chi phí để quản lý kinh doanh cũng như quản lý khách hàng.

Tuy nhiên, khoảng 50% tất cả các hợp đồng SaaS không có trên mẫu hợp đồng của người đăng ký. Để đặt mình vào vị trí tốt nhất, bạn phải lấy mẫu hợp đồng trước các nhà cung cấp dịch vụ SaaS tiềm năng như một phần của giá thầu cạnh tranh. Để có hợp đồng SaaS toàn diện và tìm hiểu cách đàm phán các điều khoản và điều kiện quan trọng của đám mây, bạn nên tham khảo các hợp đồng của các nhà cung cấp dịch vụ uy tín như Salesforce, Oracle, SAP, Intuit và Microsoft hoặc các tài liệu như Contract Negotiation Handbook: Software as a Service.