Bán non (Short Squeeze) là gì? Đặc trưng của bán non – VietnamBiz

Bán non (Short Squeeze)

Định nghĩa

Bán non trong tiếng Anh là Short Squeeze.

Bán non là một tình huống trong đó giá cổ phiếu hay hàng hoá (có nhiều vị thế bán) tăng lên rất mạnh, buộc nhiều người bán khống phải kết thúc vị thế bán của mình để cắt lỗ, và càng tạo thêm sức ép tăng giá cho cổ phiếu hay hàng hoá đó.

Vị thế bán (Short position)là việc nhà đầu tư đã bán một tài sản mà người đó không sở hữu với dự đoán tài sản đó sẽ giảm giá trong tương lai.

Đặc trưng của Short Squeeze

– Những nhà đầu tư bán khống rời khỏi vị thế bán thường là thua lỗ. Việc bán non thường được kích hoạt bởi tín hiệu tích cực cho thấy cổ phiếu có thể đang bắt đầu xoay vòng. Mặc dù sự xoay vòng của cổ phiếu có thể chỉ là tạm thời, hầu như rất ít nhà đầu tư có thể trang trải được rủi ro thua lỗ trên các vị thế bán, do đó họ chấp nhận đóng vị thế bán và chịu một khoản lỗ.

– Bán non là một rủi ro liên quan đến bán khống. Bán khống (Short selling/Short Sales) là một chiến lược đầu tư hay chiến lược giao dịch dự đoán về sự sụt giảm của giá cổ phiếu hoặc giá chứng khoán khác. Đó là một kĩ thuật nâng cao chỉ nên được thực hiện bởi các nhà giao dịch và nhà đầu tư có kinh nghiệm.

– Khi cổ phiếu bắt đầu tăng giá mạnh, xu hướng giá cổ phiếu có thể tiếp tục leo thang vì những người người bán khống muốn thoát khỏi vị thế bán của mình.

– Ví dụ, nếu một cổ phiếu tăng 15% trong một ngày, những người có vị thế bán có thể bị buộc phải thanh lí tài sản và mua lại cổ phiếu để thoát khỏi vị thế bán. Càng nhiều người bán khống muốn “cover” (mua lại) cổ phiếu thì giá càng được đẩy lên cao hơn nữa.

– Khi khối lượng bán khống rất cao, hoặc ít nhất là cao hơn mức bình thường đối với một cổ phiếu, điều đó có thể dẫn đến việc bán non vì có thể tất cả những người muốn cổ phiếu đi xuống đều đã giữ một vị thế.

Chiến lược đầu tư

– Các nhà đầu tư trái ngược tìm kiếm các cổ phiếu có khối lượng bán khống lớn vì nhận ra tiềm năng của một đợt bán non. Những suy đoán về việc giá cổ phiếu sẽ tăng cao trong tương lai quả thật rất hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trái ngược, nhưng không phải không có rủi ro.

– Các nhà đầu tư đặt cược vào một đợt bán non xảy ra có thể tích lũy các vị thế mua, thường là ngay khi nhận được xác nhận từ các chỉ báo kĩ thuật hoặc dữ liệu cơ bản tích cực.

(Tài liệu tham khảo: Investopedia)